Cadeira da Raíña

Xogos Tradicionais Galegos

Cadeira da Raíña

Como xogar:

O nome castelán do xogo ("la silla de la reina") vén dado porque, igual que noutros e por causa da presión secular do castelán sobre o galego, o recitado verbalízase nesta lingua. Dous xogadores/as trasladan un terceiro sentado sobre os seus brazos, entrelazados, no entanto se canta o recitado. Cando o recitado di “la silla se rompió”, a raíña déixase caer, debendo facelo con tino para non se mancar. De contado se repite o xogo intercambiando os papeis.

 

Recitado: A la silla de la reina,

               que nunca se lava,

               que nunca se peina;

               y si se peinara,

               piojos no criaba;

               y un día se peinó,

               y la silla se rompió.

Compartir:

Promoven

Consello da Cultura Galega Consello da Cultura Galega