Xogos de roda, de corro...

Xogos Tradicionais Galegos

Xogos de roda, de corro...

Como xogar:

Os xogos de roda ou corro consisten en que, ben a familia ou un grupo de nenos/as dirixido por unha persoa adulta (se se trata das primeiras idades), ben unha cuadrilla de nenos/as autónomos, fagan a roda e canten, a tempo que realizan as accións que a cantiga que verbalizan vai demandando, como sucede no exemplo.

 

Recitado: Que ande a roda,

               que ande a roda,

               quero, quero, quero ver bailar.

               Que dea a volta a roda,

               que dea volta a roda,

               quero, quero, quero ver bailar.

               Sae a bailar, nena “hermosa”,

               nena “hermosa”, sae a bailar,

               que che quero ver a saia

               que che comprou o papá.

               Que ande a roda,

               que ande a roda,

                quero, quero, quero ver bailar.

               Que dea a volta a roda,

               que dea volta a roda,

               quero, quero, quero ver bailar.

Compartir:

Promoven

Consello da Cultura Galega Consello da Cultura Galega