Lanzamento de Pedra

Xogos Tradicionais Galegos

Lanzamento de Pedra

Como xogar:

Xogo claramente relacionado co traballo de limpeza das leiras, consiste, basicamente, nunha competición de lanzamento na que o “proxectil” é unha pedra duns 15-20 quilogramos. O lanzador suxeita a pedra apoiándoa no antebrazo mentres na outra man, para equilibrar o peso, suxeita tamén unha pedra duns dous quilogramos. Con esta técnica prodúcese o lanzamento.

Ao tratarse dun xogo realizado mediante convocatoria, deben establecerse regras particulares sobre tipo de pedras, lugar de lanzamento, etc.

Compartir:

Promoven

Consello da Cultura Galega Consello da Cultura Galega