Pita cega, galiña cega

Xogos Tradicionais Galegos

Pita cega, galiña cega

Como xogar:

Os xogadores/as sitúanse en corro. A un deles/as, no centro do corro, tápanselle os ollos. Unha vez “cego/a”, fáiselle dar voltas sobre si mesmo/a para desorientalo. Desfaise o corro e a “pita cega” tratará de pillar algún/ha dos outros/as participantes. Con aquel/a que pille, intercambiará os papeis. 

Compartir:

Promoven

Consello da Cultura Galega Consello da Cultura Galega